DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Docházkové systémy IKOSModerní elektronický docházkový systém IKOS D3 je určen pro přehlednou automatizovanou evidenci docházky, plánování směn a pracovní doby, výpočty odpracovaných hodin, přesčasů, příplatků, stravenek.

Díky individuálnímu nastavení výpočetního jádra umožňuje splnit všechny požadavky vedoucích pracovníků, personalitů i pracovníků účetního oddělení. Docházkový software IKOS D3 se snadno přizpůsobí individuálním potřebám jednotlivých uživatelů a v rámci každé licence jej může využívat neomezený počet současně pracujících uživatelů.

Tato příznivá licenční politika vytváří prostor pro zapojení vedoucích pracovníků do procesu zpracování a vyhodnocení docházky. Každý z uživatelů má přidělena svá individuální přístupová práva podle úrovně dosažených znalostí i firemních kompetencí.

Zpracování docházkových dat probíhá online v reálném čase a díky rozsáhlé sadě tiskových sestav i exportních modulů je příprava podkladů pro zpracování mezd velmi jednoduchá. 

Programové vybavení IKOS D3 je modulární a snadno lze docházkový systém doplnit o řízení přístupů osob do vymezených prostor, sledování výrobních operací, výpočtu zakázkové práce či objednávání a výdej stravy.

Pokračujte dále na:


Proč zavádět docházku Software IKOS D3 základní informace Software IKOS D3 rozšiřující funkce Docházkové terminály Přístupové terminály Snímače a doplňky Zámky, zdroje, čipy Docházka pro auta - případová studie