PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Přístupový systém IKOS

Řízení a sledování přístupů osob do vyhrazených prostor je důležitou součástí moderního identifikačního systému.

Řízení vstupů osob

Kdo?

Prvořadým úkolem vstupního systému je povolit vstup do určitých prostor pouze takovým osobám, které mají na danou dobu povolené oprávnění ke vstupu. Oprávnění lze nastavit společné pro všechny osoby, nebo po skupinách a dokonce zcela individuálně pro každou evidovanou osobu.

Kam?

K osobám či skupinám osob je možné přiřadit povolení - jednotlivé dveře, turnikety, závory, rolovací vrata, nebo jejch sekce - přístupové zóny.

Kdy?

Časová okna a šablony rozvrhů oprávnění rozšiřují funkce přístupového systému o další rozměr. Kdy mohou osoby do požadovaných prostor vstupovat. Oprávnění lze nastavit pomocí pevného schématu, například vstup do skladu pro skupinu skladníků bude povolen od pondělí do pátku, od 7:00 do 16:00 s výjimkou svátků.

Pokročilejší možností je vstup podmíněný předchozími událostmi.

Například vstup do čistého provozu potravinářské výroby bude zaměstnanci povolen pouze v případě, že předtím prošel místností hygienické kontroly a strávil tam předepsaný čas. Nebo tzv. anti-passback, tedy před opětovným vstupem do zóny musí nejprve osoba tuto zónu opustit a nelze tedy předat kartu/čip jiné osobě.

Monitoring a vyhodnocení pohybu osob

Druhou důležotou vlastností je přehled o pohybu vašich pracovníků, návštěvníků, externích spolupracovníků, ale také vozidel ve vašich výrobních areálech, administrativních objektech i školních budovách.

Vyhodnocením nasbíraných dat získáte přehled o pohybu osob, o jejich aktuální přítomnosti i o historii pohybu osob v případě mimořádných událostí, jako jsou poškození majetku, krádeže apod.

Přístupový systém může také informovat obsluhu o aktivitách, nastavených alarmech, chybách i pokusech o vstup neoprávněnou osobou.

Pokračujte dále na:


Software IKOS P3 Přístupové terminály Snímače a doplňky Zámky, zdroje, čipy