PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Přístupový vstupní systém umožňuje kontrolu průchodů zaměstnanců a návštěv dveřmi či turnikety ale také eviduje průjezdy automobilů branami či závorami. Software na základě pravidel přístup povolí či zamítne a do databáze uloží záznam o průchodu/průjezdu. Veškerou činnost je možné monitorovat přímo v programu.

3 Jednoduchá pravidla přístupového systému – KDO? KAM? KDY?

Kdo?

Prvořadým úkolem vstupního systému je povolit vstup do určitých prostor pouze osobám, které mají na danou dobu povolené oprávnění ke vstupu. Oprávnění dané osoby je vydáno na základě její identifikace. Tou může být identifikační karta, elektronická klíčenka, otisk prstu nebo jakýkoliv jiný kontaktní či bezkontaktní prvek.

Kam?

Osobám či skupinám osob je možné přiřadit povolení pro určité prostory nebo celé sekce. Např. jednotlivé dveře, turnikety, závory, rolovací vrata. Za sekci lze považovat také celou budovu s několika čtečkami.

Kdy?

Časová okna a šablony oprávnění rozšiřují funkce přístupového systému o další rozměr. Kdy mohou osoby do požadovaných prostor vstupovat. Oprávnění lze nastavit pomocí pevného schématu, například vstup do skladu pro skupinu skladníků bude povolen od pondělí do pátku, od 7:00 do 16:00 s výjimkou svátků.

Oprávnění lze nastavit společné pro všechny osoby, pro skupiny i oddělení nebo zcela individuálně pro každou evidovanou osobu.

Monitoring a vyhodnocení pohybu osob

Druhou důležitou vlastností přístupových systémů je přehled o pohybu vašich pracovníků, návštěvníků, externích spolupracovníků ve výrobních areálech, administrativních objektech i školních budovách. Pomocí výkonných čteček je také možné monitorovat pohyb vozidel projíždějících přes vrátnice a závory v areálu firmy.

Vyhodnocením nasbíraných dat získáte přehled o pohybu osob, o jejich aktuální přítomnosti i o historii pohybu osob v případě mimořádných událostí, jako jsou poškození majetku, krádeže apod.

Přístupový systém může také informovat obsluhu o aktivitách, nastavených alarmech, chybách i pokusech o vstup neoprávněnou osobou.

 

Mám zájem o více informací

Související obsah:

Software IKOS P3
Přístupové terminály
Snímače a doplňky
Zámky, zdroje, čipy