IKOS D3 - MODUL ZAKÁZKY

Evidence zakázek - odvádění a sledování výroby

Zakázkový modul docházkového systému IKOS D3 Vám umožní podrobnou evidenci pracovních úkolů na jednotlivých zakázkách, operacích, střediscích a podobně.

Odvádění výroby může probíhat na docházkových/výrobních terminálech IT-1000/IT-WATT, ručním záznamem do SW, vzdáleně pomocí www terminálu, popř. SMS zprávou.

Data o odváděné výrobě mohou být následně přenášena do informačního systému s volitelným napojením na mzdy.

Hlavní výhody:

  • Jedná se o velmi účinný nástroj pro kontrolu efektivity práce zaměstnanců na zakázkách a pro sledování vytíženosti a nákladů výrobních zdrojů.
  • Rychlá a přehledná evidence zakázek v reálném čase Vám ušetří čas a finanční prostředky.
  • Výrazně snížíte čas potřebný k vyhodnocení pracovních prostředků na zakázkách.
  • Již nebudete muset neefektivně procházet papírovou evidenci práce zaměstnanců, modul zakázek vše vyhodnotí za Vás.
  • Zamezíte úmyslnému či nechtěnému zkreslování odvedených časů na zakázkách vznikajících při ručním zadávání do pracovních výkazů.
  • Můžete porovnat celkový počet docházkových hodin proti vykázanému času práce na zakázkách.
  • Díky nadstavbovému modulu ILU matic bude zajištěno provádění úkonů pouze pracovníky s úpotřebnou kvalifikací k daným úkonům, pracovištím, strojům apod.

Zaměstnanci rychle a efektivně zaznamenávají začátky a konce prací zakázek na komfortních terminálech IT-WATT nebo IT-1000. Zaznamenávání zakázek lze provádět pomocí čtečky čárového kódu, ruční editaci na terminálu (IT-1000, IT-WATT), přímo výběrem ze seznamu zakázek (IT-WATT) nebo importem dat z jiných terminálů či systémů.

Zakázkový modul Vám vyhodnotí a zobrazí výsledky rychle a přehledně na jednom místě. Jednoduchým způsobem lze vytvářet uživatelské pohledy na zpracovaná data podle zaměstnanců nebo úrovní zakázek. Seznamy zakázek, středisek, operací a nástrojů je možné kdykoliv libovolně přidat. V případě nutnosti oprav či jiných ručních editací je možné měnit vypočtená data přímo v docházkovém systému.


Mám zájem o více informací