IKOS D5 - MODUL ZAKÁZKY

Evidence zakázek - odvádění a sledování výroby

Zakázkový modul docházkového systému IKOS D5 Vám umožní podrobnou evidenci pracovních úkolů na jednotlivých zakázkách, operacích, střediscích a podobně.

Odvádění výroby může probíhat na terminálu IT-WATT, ručním záznamem do SW nebo vzdáleně pomocí mobilní aplikace.

Data o odváděné výrobě mohou být následně přenášena do informačního systému s volitelným napojením na mzdy.

Hlavní výhody:

  • Jedná se o velmi účinný nástroj pro kontrolu efektivity práce zaměstnanců na zakázkách, pro sledování vytíženosti a nákladů výrobních zdrojů.
  • Rychlá a přehledná evidence zakázek v reálném čase Vám ušetří čas a finanční prostředky.
  • Výrazně snížíte čas potřebný k vyhodnocení pracovních prostředků na zakázkách.
  • Již nebudete muset neefektivně procházet papírovou evidenci práce zaměstnanců, modul zakázek vše vyhodnotí za Vás.
  • Zamezíte úmyslnému či nechtěnému zkreslování odvedených časů na zakázkách vznikajících při ručním zadávání do pracovních výkazů.
  • Můžete porovnat celkový počet docházkových hodin proti vykázanému času práce na zakázkách.

Zahájení a ukončení práce na zakázce lze provést pomocí čtečky čárových kódů, ručním výběrem ze seznamu zakázek a nebo importem dat z jiných systémů.

Zakázkový modul Vám vyhodnotí a zobrazí výsledky rychle a přehledně na jednom místě. Jednoduchým způsobem lze vytvářet uživatelské pohledy na zpracovaná data podle zaměstnanců nebo úrovní zakázek. Seznamy zakázek, středisek, operací a nástrojů je možné kdykoliv libovolně přidat. V případě nutnosti oprav či jiných ručních editací je možné měnit vypočtená data přímo v docházkovém systému.


Mám zájem o více informací