STRAVOVACÍ SYSTÉM IKOS

Komfortní nadstavbou docházkového systému IKOS D3 je modul pro objednávání, evidenci a výdej stravy zaměstnancům.

Objednávání jídel

Objednávání jídel se provádí objednávkovým terminálem IT-2201, pomocí objednávkového kiosku či dotykového PC, prostřednictvím docházkového programu IKOS D3. Dále je možné provádět hromadné objednávky, popřípadě data importovat z jiných systémů, či tabulek.

Již v průběhu objednávky jsou kontrolovány veškeré omezení a limity, které má pracovník nastavené.

Pokud je objednávání prováděno terminálem či objednávkovým kioskem, má uživatel přehled o svých objednávkách, jejich cenách a může si prohlížet i obrázky jídel ze svého jídelníčku.

Výdej jídel

Dalším krokem v rámci stravovacího modulu systému IKOS D3 je výdej jídel. Ten může být prováděn pomocí identifikačního média příslušného čtecího terminálu. Použije se tedy stejný způsob ověření osoby, jako při evidenci docházky, nebo řízení přístupů.

Alternativní možností je tzv. ruční výdej jídel bez identifikace pracovníka.

Evidence objednávek a výdejů jídel

Díky úzkému propojení docházkových a stravovacích dat máte v reálném čase přehled o objednávkách i výdejích jídel.

S pomocí výpočetního mechanismu IKOS D3 můžete jednoduchým způsobem zohlednit cenové úpravy, slevy, dotace na jídla a přirážky na základě docházky zaměstnance, jeho odpracované doby, čerpané dovolené, nemocnosti, počtu objednaných jídel apod.

Informace pro kuchyni

Systém rovněž obsahuje sadu informačních funkcí pro pracovníky výdeje. Na komfortním terminálu mají v reálném čase přehled o vydaných a zbývajících jídlech, o historii výdejů.

Tiskové sestavy objednávek, denních a měsíčních přehledů poslouží pracovníkům kuchyně či externím dodavatelům k přípravě požadovaného počtu jídel na další dny. Tiskové výstupy i datové exporty rovněž pomohou při přípravě měsíčního vyúčtování odebrané stravy.


Mám zájem o více informací