RFID PRO IDENTIFIKACI PŘEDMĚTŮ

RFID identifikace zboží

Radiofrekvenční identifikace (RFID) je způsob bezdrátové komunikace pro identifikaci a sledování předmětů. Oproti čárovým kódům poskytuje řadu výhod:

 • umožňuje jednoznačně identifikovat konkrétní jednotlivé výrobky, nejen příslušnost k určitému druhu
 • nemusí být zajištěna přímá viditelnost mezi snímačem (anténou) a identifikovaným předmětem
 • současně může být identifikováno více položek (až 1000)
 • identifikace na vzdálenost několika centimetrů až jednotek metrů

Oblasti použití RFID technologií

 • Automatizace sledování zásob v automotive, ve zdravotnictví, výrobě, maloobchodu a obchodních sektorech
 • Identifikace v odpadovém hospodářství, evidence kontejnerů
 • Identifikace léků, přístrojů i pacientů ve zdravotnictví
 • Identifikace knih v knihovnách
 • Ochrana proti použití padělaných výrobků v dodavatelském řetězci
 • Přehled o dodavatelském řetězci, zefektivnění distribučního kanála a snížení provozních nákladů
 • Snížení ztrát plynoucích z nesprávné identifikace zboží, nebo z jeho krádeží
 • Řízení přístupu do určitých oblastí, nebo k určitým zařízením
Mám zájem o více informací

Související obsah:

UHF snímače, antény, tagy