DOCHÁZKA PRO HOME OFFICE ZAMĚSTNANCE

Současná uspěchaná doba spolu s požadavky zaměstnanců na alespoň částečnou práci z domova staví zaměstnavatele před úkol, jak monitorovat pracovní docházku zaměstnanců v terénu, na pobočkách nebo právě na „home office". Docházkové systémy jsou silné nástroje pro hromadné zpracování dat, rychlé vyhodnocení a v neposlední řadě propojení se mzdovým systémem.

V případě klasického přístupu je k dispozici jeden nebo více docházkových terminálů při vstupu do podniku nebo na pracoviště, které jsou přímo připojeny na centrální docházkový server.

Jak ale hromadně vyhodnocovat docházku u zaměstnanců pracujících z domova nebo z poboček, kteří nemají k dispozici speciální docházkový terminál připojený na centrální server? Jednoduché a elegantní řešení existuje. Je jím webterminál nebo jeho rozšíření – speciální mobilní aplikace.

Webterminal je online služba přístupná z libovolného prohlížeče. Umožňuje odesílat předdefinované docházkové transakce např. příchod, odchod, oběd a další události jako klasický docházkový nebo přístupový terminál.

Docházková mobilní aplikace je rozšíření webterminálu. K zadávání docházkových transakcí postačí libovolný chytrý telefon se systémem Android nebo iOS. Umožňuje navíc práci offline a automatickou synchronizaci na pozadí po opětovném navázání spojení. Docházková data jsou na server odesílána společně s informací o poloze a dalšími doplňujícími informacemi.

V případě verze pro systém Android lze odesílat i zakázkové transakce, což může být pro Home Office klíčová funkce. Lze tak jednoduše monitorovat nejen docházku, ale i vyhodnocovat odvádění práce na jednotlivých zakázkách např. pro pozdější kalkulaci zákazníkovi apod.

Mám zájem o docházkový systém s využitím webterminálu nebo mobilní aplikace.