PROČ ZAVÉST EVIDENCI DOCHÁZKY

Kvalitní, přehlednou, rychlou, jednoduchou a pohodlnou evidencí ušetříte čas a finanční prostředky!

 • Obdržíte nástroj pro kvalitní evidenci docházky a vyhodnocení využívání pracovní doby Vašich zaměstnanců.
 • Získáte čas Vašich zaměstnanců, který vynakládají na neefektivní vyplňování docházkových a mzdových výkazů.
 • Výrazně snížíte čas potřebný ke zpracování mezd.
 • Zavdením průkazné evidence dojde také ke zvýšení pracovní kázně a efektivnímu využívání pracovní doby.
 • Odstraníte chyby, vznikající při ručním zadáváním docházkových údajů do mzdových systémů.
 • Zamezíte úmyslnému zkreslování a úprav údajů.
 • Zrychlíte a zpřehledníte plánování směn s ohledem na plán dovolených, služební cesty, školení, probíhající nemoci, apod.
 • Získáte okamžitý přehled o přítomnosti zaměstnanců.
 • Dodržíte příslušná ustanovení zákoníku práce a dalších legislativních předpisů.
 • Umožníte svým zaměstnancům získat okamžitý přehled o své odpracované době.

Hlavní přednosti software IKOS D5

Jednoduchá instalace, snadná a přehledná obsluha, rychlost a neomezené možnosti výpočtu docházkových dat, příznivá licenční politika - to jsou hlavní důvody, proč je systém IKOS D5 používán ve velkých výrobních závodech, obchodních společnostech, úřadech státní správy, ale i v malých firmách s několika zaměstnanci. Podívejte se na naše reference.

Než se rozhodnete k nákupu docházkového systému, vyzkoušejte si ho!
Nabízíme Vám bezplatný zkušební provoz po dobu 40 dnů.

IKOS D5 - jednoduché uživatelské rozhraní

 • Ovládání systému bylo navrženo s maximálním důrazem na přehlednost a nenáročnost obsluhy. Tím se značně zkrátí doba pro zaškolení Vašich pracovníků.
 • Všechny ovládací prvky jsou rozloženy do přehledných logických skupin.
 • Komfortní editor docházkových údajů soustřeďuje veškeré docházkové transakce a vypočtená data do jednoho místa. Umožňuje uživateli pracovat v docházkových účtech s časovými, číselnými, logickými či textovými položkami a také s položkami typu seznam. Pomocí nastavitelné kontroly opravovaných údajů lze zamezit vložení nesprávných hodnot.

IKOS D5 - variabilita

 • Díky použité unikátní technologii uživatelsky programovatelného výpočetního jádra, Vám systém neklade žádná omezení a můžete tedy velice jednoduše nastavit výpočet docházkových údajů zcela individuálně pro různé skupiny zaměstnanců či dokonce pro jednotlivé zaměstnance.
 • Výpočetní jádro lze kdykoli průběžně upravovat a měnit tak chování výpočtů dle aktuálních požadavků organizace i legislativy.
 • Pomocí propracovaného mechanismu uživatelských práv lze jednoduchým způsobem přidělit oprávnění uživatele k jednotlivým částem programu, k oddělením či pracovním skupinám. Uživatelská práva mohou být rozšířena až na úroveň přístupu k jednotlivým docházkovým účtům. Systém eviduje provedené ruční opravy v docházkových datech včetně informace o uživateli, který opravu provedl.

IKOS D5 - užitná hodnota

Pomocí jednoduchého kalkulátoru získáte představu o možných ročních úsporách při používání systému IKOS D5

 • Síťová verze s neomezeným počtem uživatelů a počítačů.
 • Systém se vyznačuje vynikajícím poměrem cena/výkon. Bezplatná licence databázového serveru, přehledná licenční politika.
 • Licence pro neomezený počet docházkových terminálů
 • Ochrana investic a otevřenost systému. Systém IKOS D5 chrání Vaše investice. Dovoluje uživatelům i Vašim programátorům snadnou modifikaci výpočtů dle nových požadavků.

IKOS D5 - rychlost

 • Výpočet docházky probíhá v reálném čase; vždy jsou dostupná aktuální data.
 • Síťové technologie. Architektura CLIENT-SERVER, založená na databázovém SQL serveru FIREBIRD 2.5.x nebo MS SQL 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 x32/x64 zajišťuje bezpečnou správu dat a velmi rychlé zobrazení požadovaných údajů. Výpočet docházkových dat je prováděn on-line, uživatel má vždy zobrazena aktuální data.
 • Celý systém pracuje v prostředí MS Windows 7, 8, 8.1, 10 a 11. Systém podporuje prostředí virtuálních serverů. Pro síťovou instalaci je nutný komunikační protokol TCP/IP, sdílení složek není nutné, což zvyšuje bezpečnost systému. Verze IKOS D5 byla navržena s maximálním důrazem na rychlost a optimalizaci přenosu dat. Lze ji tedy využít i v pomalejším síťovém spojení (např. při on-line provozu vzdálených poboček).

IKOS D5 - otevřenost

 • Pomocí široké nabídky importních a exportních funkcí může být systém IKOS D5 využit i pro správu a evidenci dat z jiných aplikací. Vedoucí pracovníci tak mohou mít komplexní data o zaměstnancích v jedné centrální aplikaci.
 • Pomocí doplňkových PLUG-IN modulů lze do systému vložit nové funkce, případně změnit chování stávajících funkcí, datových formulářů, tiskových sestav, importních a exportních knihoven. Díky těmto modulům je systém otevřený k dalšímu rozšiřování. Doplňkové moduly lze vkládat i do komunikačního programu Přenosový agent a tak začlenit do systému i další hardwarová zařízení (GSM moduly, zabezpečovací ústředny, nápojové a výdejní automaty, šatní skříňky apod.).
 • Pomocí PLUG-IN modulů, exportních knihoven a ACTIVE-X komponenty umožňuje docházkový systém bezproblémové využití uložených dat i v dalších aplikacích (plánování výroby, mzdové systémy, přístupový systém, evidence kopií, stravovací systémy, kniha návštěv, doprava, atd.).

Objednat bezplatnou prezentaci docházkového systému