ADMINISTRÁTORSKÉ ŠKOLENÍ IKOS D3

 

Školení pro administrátory systému IKOS D3 v Liberci

úterý 24.10. v Liberci, Americká 530/30.

 

Školení je určeno správcům a administrátorům systému IKOS D3.

Maximální počet účastníků: 8

Přihlásit se můžete emailem na adrese info@ikos.cz nejpozději do 7 dnů před zahájením školení, případně telefonicky na telefonním čísle 486 131 082, 486 131 083.

Rezervace bude platná včasnou úhradou faktury.

 

Program školení:

 • instalace klienta i databáze
 • postup migrace na jiný server a SQL platformu
 • údržba MS SQL
 • IKOS Agent (terminály, nastavení)
 • Plánovač úloh (Tvorba plánů, Zálohování, Aktualizace)
 • import dat
 • systémová nastavení (Internet, Active Directory)
 • zálohování systému, plány, Servisní záloha
 • důležitá nastavení Firewallu
 • fotografie v docházce, optimalizace velikosti, mazání historie
 • Helpdesk, Licence, Vzdálená podpora

 

Cena školení:

Uživatelé s platnou licencí technické podpory: 1990,- Kč bez DPH za osobu.

 

Storno:

Při stornování do 18.10. zdarma, při pozdějším stornování je stornopoplatek 100%.

 

Místo školení:

IKOS CZ, Americká 530/30, Liberec