SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(v souladu s Nařízením EU 2016/679 – GDPR)

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti IKOS CZ, s.r.o., se sídlem Americká 530/30, Liberec, IČ:64048276 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 9585 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
   
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
    
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail jsou nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídek poptávaných produktů a služeb, poskytovaných Správcem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu pěti let.
   
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti, nebo e-mailem na adresu gdpr @ ikos.cz
   
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
   
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět[PD3]
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů