IKOS D3 - Plánovač úloh

Doplňkový modul Plánovač úloh slouží k plánování a automatickému spouštění exportů docházkových dat, importů číselníků, zálohování, rozesílání mailových zpráv na základě výpočtů docházkových údajů.

Podrobnosti

Doplňkový modul IKOS D3 - Plánovač úloh

Dále umožňuje vytváření plánu záloh, aktualizaci dat v docházkových terminálech, odesílání e-mailových a SMS zpráv z Monitoru přítomnosti, stahování nových verzí v pravidelných intervalech.

Hlavní výhody:

  • V nastavitelných intervalech automaticky exportuje zakázková a docházková data, transakce či jiné informace z docházkového systému bez zásahu obsluhy.
  • Všechny úlohy pro vybraná pracoviště můžete plánovat z jediného místa.
  • Pracuje jako samostatně spuštěná aplikace nebo systémová služba. 

Můžete si naplánovat spouštění úlohy na libovolném počítači v předefinovaných časových intervalech s přesným určením data a času prvního spuštění.

Tímto způsobem lze zautomatizovat přenos dat do mzdového systému, odesílání denních, či hodinových exportů do výrobního systému.

Dále je možné načítání (importování) dat z výroby, mezd a dalších aplikací do databáze docházky. Vedoucí pracovníci tak mohou mít zpřístupněny i další údaje o svých podřízených zaměstnancích i o agenturních pracovnících.

Modul může také rozesílat e-mailové zprávy dle charakteru docházkových dat. Například při chybách v docházce je odeslán e-mail zaměstnanci i jeho vedoucímu, při překročení povoleného počtu (délky) pozdních příchodů je odeslána informace personálnímu oddělení apod.

Mám zájem o více informací