IT-4810

Externí anténa IT-4810 je určená pro připojení k nadřízené jednotce. Jako nadřízená jednotka mohou být použity přístupové terminály řady IT-43xx. Použití externí antény je vhodné tam, kde je vyžadována větší bezpečnost přístupů, nebo pro rozlišení obou směrů průchodu dveřmi.

Vyšší bezpečnosti je docíleno tím, že externí anténa neobsahuje žádný spínací prvek, který by ovládal elektrozámek u otvíraných dveří. Proto může být umístěna v nestřeženém prostoru. Řídící jednotce, která již elektrozámek ovládá, pouze odesílá načtené kódy identifikačních prvků. Anténa IT-4810 má v přístupovém systému svou jedinečnou adresu a je tedy možné sledovat, případně i řídit, průchody dveřmi z obou stran.

  • Komunikační rozhraní TTL.
  • Optická i akustická signalizace.
  • Dodává se v šedé nebo černé barvě,
Mám zájem o více informací