SOFTWARE IKOS D5 ROZŠIŘUJÍCÍ FUNKCE

Tyto moduly jsou volitelným doplňkem a rozšířením standardních možností docházkového systému IKOS D5

IKOS D3 - Monitor přítomnosti

Dopňkový modul Monitor přítomnosti slouží k zobrazení informace o (ne)přítomnosti zaměstnance na pracovišti. U každého zaměstnance je v reálném čase zobrazena informace o aktuálním stavu (přítomný/nepřítomný). Detailně se zobrazuje druh přerušení, datum a čas poslední transakce zaměstnance. Seznam zaměstnanců můžete filtrovat podle oddělení ve Vaší firmě a tím získat přehlednější informace.


Zobrazit podrobnosti produktu

 

IKOS D3 - Plánovač úloh

Doplňkový modul Plánovač úloh slouží k plánování a automatickému spouštění exportů docházkových dat, importů číselníků, zálohování, rozesílání mailových zpráv na základě výpočtů docházkových údajů.


Zobrazit podrobnosti produktu

 

IKOS D5 - Mobilní docházková aplikace

Aplikace je určena pro zaměstnance společností, které využívají docházkový systém IKOS s rozšířením pro webterminál. Umožní Vám evidovat docházku obchodních zástupců, brigádníků, pracovníků na stavbách, v zemědělství, lesnictví nebo zaměstnanců pracujících na home office. Získáte také okamžitý přehled o jejich přítomnosti na pracovišti i o prováděných pracovních činnostech.

Aplikace je k dispozici pro chytré mobilní telefony se systémem Android nebo iOS. Jedná se o rozšíření služby webterminál. Pro její funkčnost je tedy nutné mít aktivované a nastavené služby webterminal.cz

V docházkové aplikaci IKOS D5 stačí vybrat a nastavit zaměstnance, kteří budou mobilní aplikaci používat.

Pracovník si poté nainstaluje mobilní aplikaci na svůj telefon, přihlásí se přidělenými údaji a veškeré docházkové transakce (příchod, odchod apod.) může zadávat velice jednoduše přímo na svém zařízení. Zadané docházkové záznamy se automaticky odesílají na cloud server (webterminal.cz) společně s informací o poloze a dalšími doplňujícími informacemi.

V případě, že je zařízení offline, jsou data uložena lokálně a odeslána ihned po opětovném navázání spojení přes mobilní síť nebo WiFi. Toto cloudové řešení minimalizuje nároky na technické řešení na straně zákazníka a zajištuje bezpečné oddělení mobilních telefonů zaměstnanců od jeho lokální sítě.


Zobrazit podrobnosti produktu

 

IKOS D5 - webterminal.cz

Webový docházkový terminál

Jedná se o moderní cloudové řešení záznamu docházky zaměstnanců. Využívá se především pro práci z domova, záznam docházky v terénu a další odloučená pracoviště.

Hlavní výhody

  • pracuje v libovolném webovém prohlížeči
  • neomezený počet docházkových důvodů
  • pro každý důvod lze individuálně nastavit barvu, ikonu, text
  • centrální serverový čas
  • různé možnosti ověření uživatelů
  • šifrovaný přenos dat
  • nízké pořizovací náklady
  • okamžitá instalace a aktivace
  • odpadají náklady na administraci
  • nevyžaduje instalaci na server zákazníka

Zobrazit podrobnosti produktu

 

IKOS D3 - Archiv zaměstnanců

 Doplňkový modul Archiv slouží k archivaci docházkových dat zaměstnanců s ukončeným pracovním poměrem. Každý odstraněný zaměstnanec je nejprve přesunut do oddělení "Odstranění zaměstnanci" a i tito zaměstnanci jsou započítáváni do licence. Pro uvolnění místa v licenci je nutné zaměstnance ze systému smazat.


Zobrazit podrobnosti produktu

 

IKOS D3 - Editor prémií

Doplňkový modul Editor prémií umožní hlídat limity při rozdělování prémií skupinám zaměstnanců.


Zobrazit podrobnosti produktu

 

IKOS D3 - Datová omezení

Dopňkový modul datová omezení slouží k udělení přístupových práv jen k určité skupině záznamů. Omezení se vztahuje k datovým formulářům "účty, funkce karty, směny, varianty, cykly, kalendáře".


Zobrazit podrobnosti produktu

 

IKOS D3 - Editor směn

Doplňkový modul Editor směn Vám umožní rychlejší a komfortnější plánování směn jednotlivým zaměstnancům či pracovním skupinám.


Zobrazit podrobnosti produktu

 

IKOS D3 - Editor kalendářů

Doplňkový modul pro komfortní editaci a tvorbu pracovních kalendářů. Všechny zvolené kalendáře jsou zobrazeny současně.


Zobrazit podrobnosti produktu

 

IKOS D3 - ACTIVE.X

Rozšiřující modul pro integraci docházkového systému do dalších informačních systémů (např. plánování výroby, firemní intranet, mzdové a personální systémy apod.)


Zobrazit podrobnosti produktu